PENGUMUMAN

EDARAN LOMBA BUDAYA MUTU TAHUN 2019

          PEMERINTAH KABUPATEN PATI

          DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

           Jalan   P. Sudirman   No.   1 B  Pati – 59113

 

                 Telepon         : (0295) 381421            Email           : disdik.pati@yahoo.com

                  Faksimile      : (0295) 381421            Website       : disdik.patikab.go.id          

 

 

Nomor       :     005 / 13858                                                                    Pati, 21 September 2019

Lampiran   :     1 ( satu ) berkas                                                             Kepada

Hal             :     Undangan                                                             Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan

                                                                                                               Bidang Pendidikan

                                                                                                               se Kabupaten Pati

                                                                                              

                                                                                            

              Mengharap dengan hormat atas bantuan Saudara untuk menghadirkan 1 ( satu ) Kepala SD Negeri dan 1 ( satu ) Kepala SD Swasta ( apabila ada ) beserta Operatornya, yang ditunjuk mengikuti Lomba Budaya Mutu ( LBM ) untuk hadir, besok pada :

 

Hari               :      Kamis

Tanggal        :      26 September 2019

Waktu           :      Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat         :      Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati

                            Jalan P. Sudirman No. IB Pati       

                        Keperluan     :      Untuk mengikuti Sosialisasi Sistimatika Pembuatan Portofolio Lomba Budaya Mutu.

                        Lain-lain        :      1. Tidak memperhitungkan jumlah rombel.

                                                    2. Setiap Korwilcam wajib mengirim peserta.

                                                    3. Ketentuan lomba terlampir.

 

                                                Demikian atas perhatian serta kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

 

 

 

                                                                     KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

                                                                     KABUPATEN PATI

                                                                    

 

 

 

                                                                     WINARTO, S.Pd., M.Hum.

                                                                     Pembina Utama Muda

                                                                     NIP. 19630912 198803 1 008.